FinnSec Blog -

Turvallisuusteknologia avaa mahdollisuuksia – oletko kartalla?

Turvallisuus löytyy jollain näkökulmalla lähes jokaisen päivälehden numerosta. Yksilön turvallisuus, tietovuodot, kyberturvallisuus, yksityisyyden suoja, valtiotason turvallisuus, terrorismi… Lista tuntuu pitenevän valitettavasti koko ajan. Myös yritysten ja organisaatioiden turvallisuus elää murrosta. Aiemmin turvallisuuteen suhtauduttiin niissä de facto -asiana tyyliin ”Tottakai meillä käy öisin vartijat” tai ”Tietenkin porttimme on aina lukossa”. 2000-luvun ajan turvallisuus on noussut useissa organisaatioissa johdon agendalle: siitä on tullut strateginen aihe. Myös lainsäädäntö on päivittynyt. Kyse on aiemman yhteiskunnan, yksilön ja omaisuuden turvaamisen lisäksi nyt myös liiketoimintariskien hallinnasta sekä palvelu- ja tuotantoprosessien kehittämisestä. Turvajärjestelmät voivat edistää myös tuottavuutta. On toimialoja, joissa turvajärjestelmien ja teknologian kehityksen avulla voi saavuttaa kilpailuetua – ainakin hetkellisesti.

Mitä uutta sitten markkinoille on työntymässä?

Kamerateknologia avaa uusia mahdollisuuksia. Valvontajärjestelmät korvaavat yhä useammin vartijat tai vähintään täydentävät heitä. Korkean teknologian tallentavat lämpökamerat automaattisin hälytyksin voivat ennakoida tulevaa paremmin kuin ihmissilmät, vaikka ne olisivatkin paikalla sattumalta juuri oikeaan aikaan.

Teollisuudessa riskit voivat olla suuria. Riskien hallinta on tuttu ja tarpeellinen osa arkea. Uuden teknologian lämpökamerat voivat olla riskien hallinnan keskiössä. Business case voi olla vaikkapa kriittisen komponentin ylikuumentuminen. Lämpökameran avulla toteutetun seurannan avulla odottamattomasta ja mittavasta häiriöstä voi tulla hallittu käyttökatko. Säästöt lasketaan helposti viisi tai kuusinumeroisin euroin. Toinen esimerkki voisi olla jätteen käsittelyssä helposti kertyvän lämpökuorman seuraaminen. Säästönä vältetty palo.

Lukituksen etävalvonta ja lukkojen hallinta on arkea yhä useammissa kiinteistöissä. Täällä älylukituksen teknologia kirittää kohti kulkuoikeuksien dynaamista hallintaa ja virtuaalisia ovia.

Työajan seuranta perustuu lakiin ja yrityksen resurssoinnin tarpeisiin. Kellokortin voi löytää nykyään helpolla käyttöliittymällä varustettuna kännykän sovelluksena. Teknologia on hypännyt kortinlukijoista pitkiä loikkia kohti paikkariippumattomia, varmistettuja pilvipalveluja.

GPS:ään ja langattomiin verkkoihin perustuva paikantamisteknologia voi olla apuna käyttöomaisuuden hallinnassa. Terveydenhuollon sektorilla tälle teknologialle on omat sovelluksensa esimerkiksi liikkumisen, henkilöturvan ja laitteiden sijaintien seuraamisessa. Business caset voivat liittyä parempaan henkilöturvaan, käyttöasteen paranemiseen tai hävikin vähenemiseen.

Mielenkiintoiseen uuteen kamerateknologiaan voidaan liittää myös analytiikkaa ja hahmon tunnistusta. Niitä käytetään jo nyt asiakasvirtojen, esimerkiksi kassajonojen analysointiin, jolloin asiakaspalvelun kapasiteettia voidaan tarkemmin mitoittaa. Videostreamista saatavaa numeerista dataa analysoidaan, mutta itse videokuvaa ei yksityisyyden suojan takia käytetä tai tallenneta.

Myös etävalvonta yleistyy ja sen hyödyntämismahdollisuudet laajenevat. Hälyksen siirron teknologia ottaa suuria harppauksia kohti standardisoituja IP-pohjaisia XML-rajapintoja. Tämä mahdollistaa erilaisten IOT-järjestelmien liittämiset osaksi valvottua toimintavarmaa ympäristöä. Etävalvonnassa ei seurata ainoastaan perinteisiä hälytyksiä, vaan puhutaan SIEM (Site Information and Event Management) -kokonaisuudesta. SIEM:n käyttökohteita on lähes rajattomasti, esimerkkeinä vaikkapa sairaaloiden lääkekaappien lämpötilat, vaihtoehtoisten energiamuotojen kulutusten seuraaminen, kiinteistöjen vedenkäytön raja-arvojen valvonta jne. Etävalvonnan hyöty on, että tieto poikkeamasta saadaan ajoissa. Kerättävällä datalla voidaan myös optimoida käytettävyyttä ja siten järjestelmien tuottavuutta.

Kaikki edellä kuvatut tekniikat ovat jo saatavilla ja käytössä. FinnSec-messut on loistava mahdollisuus päivittää tiedot tämän päivän tasalle. Tervetuloa osastollemme 6c48!

Kirjoittaja Eero Alho työskentelee Stanley Security Oy:ssa henkilöstöjohtajana.

 

Ilmoittaudu FinnSec-messuille