FinnSec Blog -

Varautumista ei voi suunnitella päivänpolttavia aiheita jahdaten

Varautumista ei voi suunnitella päivänpolttavia aiheita jahdaten

Turussa tapahtui hirvittävä joukkopuukotus perjantaina 18.8.2017. Sivullisten ja viranomaisten toiminta oli esimerkillistä ja tekijä saatiin kiinni noin kolmessa minuutissa, minkä ansiosta enemmiltä kuolonuhreilta vältyttiin. Teko on ensimmäinen Suomessa, jota tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina.

Julkinen keskustelu on täyttynyt välittömistä vaatimuksista tiedustelulainsäädännön laatimiseksi kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä, vankilasaarien perustamiseksi ja maahanmuuttopolitiikan tiukentamiseksi. Ottamatta näihin vaatimuksiin itsessään kantaa, varautumista ei voi tehdä kunkin viikon keskusteluaihetta ja akuuttia tilannetta seuraten. Ei pandemioitakaan torjuta akuutissa tilanteessa eläintuotantohygienialla ja rokotetutkimuksella, vaan niihin tulee osoittaa resursseja, toimivaltaa ja yhteistyötä eri tahojen välillä tulee harjoitella jo ennen kuin tilanne on ns. päällä.

Maakuntiin keskitetään vuoden 2020 alusta iso liuta tehtäviä. Merkittävin ja julkisessa keskustelussa eniten huomiota saanut tehtävä on tietysti sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen. Varautumisen kannalta olennaisia ovat myös pelastustoimi, maatalouteen liittyvät tehtävät, vaarallisten aineiden valvontatehtävät sekä vesihuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät.

On erinomaisen hyvä ja tärkeää, että tehtävät tulevat saman, riittävän suuren toimijan järjestämisvastuulle, jolloin varautumista voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja tarkastella kokonaisuutena. Tällöin ei synny päällekkäisiä päivystys- ja hälytysjärjestelmiä, kansalainen voi saada palvelua yhden luukun periaatteella ja toimialojen hyvät käytännöt eivät jää toisilta toimialoilta niin helposti huomaamatta. Myös tukitoimintojen synergiaedut ovat mahdollisia.

Toki maakuntauudistus ei tarkoita, etteikö kunta- ja valtiotasoilla olisi edelleen varautumisen kannalta merkittäviä tehtäviä. Esimerkiksi Hätäkeskuslaitoksen, Poliisin, Suojelupoliisin ja Puolustusvoimien tehtävät ovat edelleen valtiolla. Kunnilla on esimerkiksi opetustoimi ja varhaiskasvatus, joilla on sosiaalisen eriytymisen, terrorismin ja muiden sosiaalisten uhkien torjunnassa ratkaiseva merkitys.

Vilpitön uskoni on kuitenkin, että vahva maakunta pystyy toimijana paitsi huolehtimaan sille kuuluviin tehtäviin liittyvästä varautumisesta, myös rakentamaan siltaa eri hallinnontasojen välille, jotta kansalaisilla on turvallisempi ja parempi yhteiskunta asua ja elää. Ja se pystyy tekemään niin ilman että yhdellä viikolla keskitytään yhteen ja toisella viikolla toiseen asiaan kuten julkisessa keskustelussa ja politiikassa on pahasti tapana.

26.9.2017 kuulemme FinnSec-areenalla, millaisia näkemyksiä valtakunnan johtavilla asiantuntijoilla on samasta aiheesta.

Kirjoittaja Sami Kerman työskentelee kehittämispäällikkönä Suomen Palopäällystöliitossa.

Ilmoittaudu FinnSec-messuille